Maintenance Notice

Due to necessary scheduled maintenance, the JMIR Publications website will be unavailable from Monday, March 11, 2019 at 4:00 PM to 4:30 PM EST. We apologize in advance for any inconvenience this may cause you.

Who will be affected?

Browse Author Index

 1. Y

 2. Yang, Ming-Chin
 3. Yao, Yuh
 4. Yasuda, Hatsuna
 5. Yavnai, Nirit
 6. Yildirim, Meltem
 7. Yiu, Cynthia KY
 8. Yokoyama, Emi
 9. Yoo, Sunyong
 10. Yoshihara, Shingo
 11. Yoshimura, Sadako
 12. Yu, Christine
 13. Yuan, Ke
 14. Yuan, Ling-Qing
 15. Yuan, Michael Juntao
 16. Yuan, Zhao-Shun